Projekty

Badania » Projekty

  • System modyfikowalnych prefabrykowanych obiektów parkingów wielopoziomowych - UniParking w technologii bi-Concrete®

    Centrum RoSE jest uczestnikiem konkursu NCBiR zatytułowanego "Demonstrator", w którym zgłosiło projekt (2013-2016): 

    "System modyfikowalnych prefabrykowanych obiektów parkingów wielopoziomowych - UniParking w technologii bi-Concrete®."

  • Building Performance Evaluation for Sustainable Architecture (BuPESA)

    W latach 2013-2015 w ramach Marie Curie Intra European Fellowship (FP7) realizowany był projekt BuPESA. Celem projektu było zapoznanie się w praktyce z metodyką badań typu building performance evaluation i próba przeniesienia ich na grunt polski. Dr inż arch. Magdalena Baborska-Narożny przez 2,5 roku współpracowała z prof. Fionn Stevenson prowadząc w Sheffield School of Architecture, University of Sheffield, dogłębne badania dwóch osiedli mieszkaniowych w Leeds. Strona projektu zawiera informacje szczegółpwe dotyczące celu, zakresu, metod i wyników projektu: www.bupesa.co.uk

    Wiarygodna, spełniająca oczekiwania jakość budynków na etapie użytkowania, potwierdzona badaniami projektu BuPESA była podstawą zaliczenia jednego z monitorowanych osiedli do elitarnego grona finalistów krajowej nagrony 'Building Performance Awards' w kategorii 'Residential' w 2016 roku.