Obszar zainteresowań badawczych

Badania » Obszar zainteresowań badawczych

Obszar zainteresowań badawczych Centrum RoSE:

 

1.        Odnawialne źródła energii

2.        Ekologiczna modernizacja budynków

3.        Materiały budowlane i innowacje technologiczne

4.        Demokratyczna struktura

5.        Ocena energetyczna budynków

6.        Moralne kwestie dotyczące zawodu architekta

7.        Oddziaływanie architektury na środowisko

8.        Ekologiczne i nisko-budżetowe konstrukcje budowlane

9.        Wdrażanie nowych rozwiązań projektowych

10.    Pozyskiwanie wody deszczowej

11.    Bioróżnorodność

12.    Systemy HVAC

13.    Kompleksowy rozwój zrównoważonego środowiska zbudowanego

14.    Dostosowanie pojedynczych budynków i całych osiedli do warunków polskich

15.    Budowa systemów dla budownictwa zrównoważonego

16.    BEMS - Zarządzanie Energią Budynku

17.    Normy zużycia energii w budynkach

18.    Opracowanie wytycznych dla powietrza, ciepła, wody i gospodarki odpadami w budynkach

19.    Zrównoważony rozwój obszarów miejskich

20.    Przestrzenne i środowiskowe konsekwencje transformacji obszarów miejskich

21.    Dynamika obszarów zurbanizowanych

22.    Platforma współpracy pomiędzy architektami, naukowcami, inżynierami i urbanistami.