Building Performance Evaluation for Sustainable Architecture (BuPESA)

Badania » Projekty » 

Building Performance Evaluation for Sustainable Architecture (BuPESA)

W latach 2013-2015 w ramach Marie Curie Intra European Fellowship (FP7) realizowany był projekt BuPESA. Celem projektu było zapoznanie się w praktyce z metodyką badań typu building performance evaluation i próba przeniesienia ich na grunt polski. Dr inż arch. Magdalena Baborska-Narożny przez 2,5 roku współpracowała z prof. Fionn Stevenson prowadząc w Sheffield School of Architecture, University of Sheffield, dogłębne badania dwóch osiedli mieszkaniowych w Leeds. Strona projektu zawiera informacje szczegółpwe dotyczące celu, zakresu, metod i wyników projektu: www.bupesa.co.uk

Wiarygodna, spełniająca oczekiwania jakość budynków na etapie użytkowania, potwierdzona badaniami projektu BuPESA była podstawą zaliczenia jednego z monitorowanych osiedli do elitarnego grona finalistów krajowej nagrony 'Building Performance Awards' w kategorii 'Residential' w 2016 roku.