Konferencje

 • Ocena budynków użytkowanych

  W dniach 5-6 maja 2016 roku w DSOIA RP i na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej odbyły się dwa spotkania składające się na dwustronną konferencję polsko-brytyjską poświęconą badaniu budynków użytkowanych, ang. building performance evaluation (BPE). Interdyscyplinarna konferencja zgromadziła przedstawicieli pięciu polskich i czterech brytyjskich ośrodków badawczych i instytucji finansujących badania oraz kluczowych interesariuszy rynku budowlanego reprezentujących projektantów, deweloperów i Urząd Miejski Wrocławia.

  Badania BPE przy pomocy różnych metod i narzędzi porównują założenia projektowe ze stanem po realizacji, uwględniając również perspektywę użytkowników budynków. Dostarczają diagnozy przyczyn ewentualnych rozbieżności i rekomendacji dla przyszłych inwestycji. Umożliwiają też lepsze rozumienia konsekwencji wdrażania obowiązujących przepisów w zakresie budownictwa przez co przyczyniają się do ich ewentualnych korekt i doskonalenia.

  Podstawowymi celami konferencji było:

  1. Przedstawienie kontekstu badań BPE w Wielkiej Brytanii oraz rozważenie celowości i możliwości ich transferu do Polski.
  2. Zarysowanie potrzeb polskiego rynku budowlanego oraz istniejących narzędzi stosowanych w Polsce w celu lepszego rozumienia funkcjonowania budynków i ich otoczenia w relacji do potrzeb i oczekiwań z nimi wiązanych.
 • R.B. Fuller's World of Ideas

  23 maja 2015 roku na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej odbyło się sympozjum naukowe poświęcone Richardowi Buckminsterowi Fullerowi. Sympozjum składało się z części warsztatowej, wykładów i monodramu pt. 'The History and Mystery of the Universe' autorstwa Douglasa Warda Jacobsa.

   

  Fuller