Organizacja

Centrum Naukowe Zrównoważonego Kształtowania Środowiska (ang. Research Center for Sustainable Built Environment, "RoSE") jest jednostką w ramach struktury uczelni utworzoną przez Rektora w celu konsolidacji i rozwoju badawczej aktywności w zakresie zrównoważonego kształtowania środowiska i związanych z nim technologii. Zrównoważone kształtowanie środowiska rozumiane jest jako takie kształtowanie środowiska, które przyczyniając się do rozwoju społecznego i gospodarczego, uwzględnia jednocześnie ograniczoność zasobów naturalnych i tzw. ślad ekologiczny. Ograniczenia śladu ekologicznego odbywa się bez konieczności ograniczania rozwoju społecznego i gospodarczego, poprzez zrównoważone planowanie przestrzenne, architekturę, budownictwo i projektowanie instalacji wewnętrznych. Interdyscyplinarny charakter zagadnień kryjący się pod pojęciem zrównoważonej architektury, wymaga zaangażowania naukowców z różnych wydziałów Politechniki Wrocławskiej.