Kontakt

Organizacja » Kontakt

e-mail: centrumrose@pwr.wroc.pl

Centrum Naukowe RoSE jest administrowane przez:
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
50-317 Wrocław ul. B. Prusa 53/55, fax +48 71 3212448

Dyrektor Centrum: dr inż. arch. Magdalena Baborska-Narożny
e-mail: magdalena.baborska-narozny@pwr.edu.pl

v-ce Dyrektor Centrum: dr hab. inż. Waldemar Bober
e-mail: waldemar.bober@pwr.wroc.pl