System modyfikowalnych prefabrykowanych obiektów parkingów wielopoziomowych - UniParking w technologii bi-Concrete®

Badania » Projekty » 

System modyfikowalnych prefabrykowanych obiektów parkingów wielopoziomowych - UniParking w technologii bi-Concrete®

Projekt jest wynikiem pragmatycznej analizy urbanistów z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, wskazującej na rosnące, w polskich miastach, zapotrzebowanie na miejsca parkingowe. Analizy wskazują, iż obecnie niezbędne jest wybudowanie ok. 3 mln miejsc parkingowych w różnej, dostosowanej do otoczenia formie. W zakresie parkingów wielopoziomowych szacuje się konieczność wykonania w przeciągu najbliższych 20 lat ponad 1 mln miejsc parkingowych, co przy średniej pojemności garażu na poziomie 400 miejsc daje ok. 2,5 tys. obiektów. Obecnie koszty wybudowania jednego miejsca w takim obiekcie wynoszą od 25 do 35 tys. złotych. Zatem ogólna wartość rynku w przeciągu 20 lat może wynieść nawet 30 mld złotych.

 

Celem projektu jest budowa pilotażowego - demonstracyjnego parkingu wielopoziomowego - czterokondygnacyjnego przy zastosowaniu ultralekkich zespolonych prefabrykatów betonowych ze specjalną warstwą wierzchnią. Dzięki zastosowaniu tej innowacji ilość konstrukcji niezbędnej do wykonania obiektu zostanie znacznie zredukowana, co pozwoli obniżyć koszt obiektu o ok. 20-25%. Istotnym jednak elementem może być redukcja energochłonności produkcji, a co za tym idzie oszczędności w emisji CO2 rzędu 5 ton na jedno miejsce parkingowe. Ponadto zastosowane zostaną innowacyjne rozwiązania wykorzystania wody opadowej.